วิธีคิดดอกเบี้ย

วิธีคิดดอกเบี้ยมีอยู่ 2 แบบ
ดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินใช้ในการเก็บเงินกู้มีอยู่ด้วยกัน 2 แบบคือ
1. แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) นิยมใช้กับสินเชื่อทุกประเภท เช่นกู้ซื้อบ้าน สินเชื่อบุคคล โดยใช้ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนจะคำนวณจากจำนวนหนี้ที่เหลืออยู่
2. แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) นิยมใช้กับเงินกู้นอกระบบ และสินเชื่อเพื่อการบริโภค เช่น สินค้าเงินผ่อน รถยนต์ หรือมอเตอร์ไซค์ โดยจะคำนวณดอกเบี้ยจากวงเงินทั้งจำนวน และแบ่งเป็นงวดๆเท่าๆกัน

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบดอกเบี้ยทั้งสองแบบแล้ว ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกจะจ่ายดอกเบี้ยน้อยกว่าแบบคงที่ ฉนั้นการกู้เงินด้วยเงื่อนไขดอกเบี้ยที่ต่างกัน ก็จะมีภาระการชำระที่ต่างกันด้วย