SEP GROUP หนุนนิคมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ขยายเซ็นสัญญา ลูกค้าชาวญี่ปุ่น สร้างโรงงาน คาวาซากิโรบอท เพิ่มเติม โดยเช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยองต่อเนื่อง อันเป็นสัญญาณที่ดี รองรับการเติบโตเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นโอกาสของลูกจ้างที่จะได้ต่อยอดการใช้ความรู้ในรูปแบบอินเตอร์สร้างศักยภาพให้ตนเอง

นางกัลยา คุณานันทกุล กรรมการบริหาร SEP GROUP เปิดเผย หลัง ร่วมลงนามกับ มร.ยาซูซิ คาวาคามิ ประธานบริษัท คาวาซากิ เอนเตอร์ไพรส์ ประเทศไทยจำกัด พร้อมด้วย มร.คาซูยะ บันโนะ ผู้บริหาร บริษัทคาวาซากิ โรบอท จำกัดในการขยายสร้างโรงงานเพิ่มเติม โดยเซ็นต์สัญญาเช่าพื้นที่ ในนิคมอุตสาหกรรม ที่ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่สถานประกอบการของ บริษัท จีเคแลนด์ จำกัด ผู้พัฒนาเขตประกอบการของ Siam Green City จังหวัดระยอง (อันเป็นต้นแบบนิคมสีเขียวปลอดมลพิษ) ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน จาก BOI ด้วย

นางกัลยา กล่าวว่า สิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นสัญญานที่ดี ของการเติบโตธุรกิจการลงทุนด้านอุตสากรรมในไทย ที่ต่างชาติ โดยเฉพาะญี่ปุ่นให้การยอมรับ ตนมองว่า เป็นผลดีกับลูกจ้างในไทย ที่จะมีทางเลือกในการทำงานเพิ่มขึ้น เพราะเป็นการต่อยอดความรู้ความสามารถ สู่บริษัทต่างชาติในไทย อันจะทำให้ต่างชาติ เชื่อมั่น และเข้าถึง วัฒนธรรม อีกทั้งการทำงานที่ดีของคนไทยมากขึ้น เป็นการขยายงาน ขยายโอกาส การสร้างรายได้ให้คนไทยเพิ่มขึ้น

สำหรับการคาดการณ์ ภาพรวมเศรษฐกิจ ปี 2562 คุณกัลยา เปิดเผยข้อมูลจาก ธปท.ชี้ชัดว่าเศรษฐกิจ สามารถขยายตัวได้ถึง 4.2 % โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากภาคเอกชน และการจ้างงานแบบกระจายตัว broad based การส่งออกสินค้า การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ มีความชัดเจนขึ้น ส่งผลให้ภาคธุรกิจทั้งไทย และต่างชาติ เกิดความมั่นใจที่จะมาลงทุนในไทยมากขึ้น