หลายคนอาจจะยังงุนงงกับ “โครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” กู้อย่างไร ใครกู้ได้ และต้องมีใครค้ำหรือไม่ ทีมข่าวเจาะประเด็นไทยรัฐออนไลน์ ไล่เรียงไว้ให้ง่ายๆ ดังต่อไปนี้

 • ธนาคารออมสิน ออกมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วยการเป็นแหล่งทุนให้เงินกู้
 • ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถนำเงินไปเป็นทุนหมุนเวียนประกอบอาชีพ หรือประกอบอาชีพเสริม เช่น งานค้าขาย หรืองานบริการต่างๆ
 • โดยโครงการนี้ แจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารให้ชัดเจน และเรียกให้ถูกต้องว่า “สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

คุณสมบัติแบบไหน ถึงกู้ผ่าน?

1.มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
2.สัญชาติไทย 
3.อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (รวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี)
4.มีการประกอบอาชีพ 
5.สามารถติดต่อได้ และมีที่อยู่อาศัยแน่นอน

อยากกู้ผ่าน ต้องมีคนค้ำหรือไม่?

 • ธนาคารออมสิน ระบุว่า ไม่ต้องใช้คนค้ำ-แต่ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้-ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอดอายุสัญญากู้ได้เท่าไหร่ ผ่อนนานสุดได้กี่เดือน
 • วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท ผ่อนชำระ 3-5 ปี
 • ผ่อนชำระเงินต้น และดอกเบี้ยงวดรายเดือน สูงสุด 60 งวด
 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือน-ฟรีค่าธรรมเนียมใช้บริการสินเชื่อ
 • ยกตัวอย่างเช่น คุณกู้เงิน 10,000 บาท คุณจะต้องผ่อนชำระขั้นต่ำงวดละ 242 บาทต่อเดือน
 • ยกตัวอย่างเช่น คุณกู้เงิน 50,000 บาท ผ่อนชำระขั้นต่ำงวดละ 1,209 บาทต่อเดือน 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการกู้เงิน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรสวัสดิการรัฐ
 • รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
 • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ
 • สมุดบัญชีเงินฝาก
 • เอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)