ขายโรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร มีโรงงานในพื้นที่จำนวน 5 โรงงาน พร้อมอาคารสำนักงานและออฟฟิศ มีอาคารหอพักคนงาน 2 อาคาร มีอาคารโรงอาหารสำหรับพนักงาน

เนื้อที่ 21-3-37ไร่เศษ (รวม 6 โฉนด)
ขายในราคา 200 ล้านบาท
สอบถามรายละเอียดที่คุณวุฒิ/คุณธนิต โทร.084-319-3689