“Our home – โลกคือบ้านที่มีความสุขให้ทุกชีวิต” MQDC Branding Campaign โดยบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับ ครั้งแรกของแบรนด์พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่หยุดคิดแค่การสร้างความสุขให้แก่ผู้อยู่อาศัย (Human-Centric) เราลงทุนและพัฒนาเพื่อการสร้างความสุขให้กับทุกสรรพสิ่งบนโลก (Planet-Centric) เพราะเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือความสุขที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้แบบไม่เบียดเบียนกัน และต่อยอดชีวิตให้กันและกัน

เพราะ “โลกคือบ้านที่มีความสุขให้ทุกชีวิต” MQDC คือแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ที่คิดต่างและทำจริงเพื่อสร้าง “บ้านที่มีความสุขให้ทุกชีวิต” เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ บนโลกใบนี้ ชวนกันมาถ่ายภาพคู่ธรรมชาติกับผลงานภาพถ่ายแบบสามมิติ ผ่านเทคโนโลยี AR ในกิจกรรม “MQDC จำลองป่าเสมือนจริงมาไว้ในเมืองผ่านเทคโนโลยี AR” ธรรมชาติ 5 แบบ ที่รอทุกคนมาร่วมสนุกแชะแอนด์แชร์ กับ 4 สถานีรถไฟฟ้า ที่ BTS เพลินจิต, BTS อ่อนนุช, MRT สุขุมวิท และ MRT จตุจักร ลองมาสัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงของธรรมชาติที่สวยงามใจกลางเมือง แล้วพร้อมใจกันเปลี่ยนโลกเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างน้อยคนละหนึ่งอย่าง เพื่อสร้างความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ เราจะได้อยู่เคียงคู่กันไปอีกนาน

นางสาวแสงรวี โฆสิตไพศาล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทย์การสร้างแบรนด์และการตลาด บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ความน่าสนใจของ MQDC Branding Campaign “โลกคือบ้านที่มีความสุขให้ทุกชีวิต” เราเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เข้ามา “สร้างเพื่อสร้าง” เราสร้างความสุขให้กับทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ คน สัตว์ ต้นไม้ ให้ธรรมชาติอันสวยงามสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน ภายใต้แนวคิด For All Well-Being ซึ่งในแต่ละโครงการของเรามีการทำวิจัยนวัตกรรม ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Research & Innovation for Sustainability Center – RISC) เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวกว่า 60% สร้างออกซิเจนในอากาศให้มากขึ้น ช่วยลดการทำลายสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด และสอดแทรกนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้อยู่อาศัย โดยคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันของคนในครอบครัว คนกับธรรมชาติ การมีสุขภาพที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี อย่างมีความสุขกับโลกใบนี้

ทั้งนี้บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ดำเนินธุรกิจพัฒนา ลงทุน และจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยและไลฟ์สไตล์หลากหลายรูปแบบ โดยที่ผ่านมา MQDC ได้มีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แบรนด์ Magnolias, Whizdom และยังมีโครงการภายใต้แบรนด์ใหม่ๆ ที่จะตามมาอีกมากมายเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิต เพื่อคุณภาพชีวิตและความสุขอย่างยั่งยืนตามแนวคิดการทำธุรกิจของ MQDC อาทิ โครงการ The Forestias, Mulberry Grove, The Aspen Tree โดยทุกโครงการสืบทอดพันธกิจของแบรนด์ MQDC ที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับผู้บริโภคและสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มคุณค่าให้กับสังคมรอบโครงการที่ MQDC เราใส่ใจทุกสิ่งมีชีวิตบนโลก

อย่างไรก็ตาม ทุกคนสามารถสัมผัสธรรมชาติและร่วมแชร์ความสุขผ่านการถ่ายภาพเสมือนจริงได้แล้วที่รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต อ่อนนุช และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสุขุมวิทและจตุจักร ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2562.