ธนารักษ์ เผยราคาประเมินที่ดินรอบใหม่ เริ่มใช้ปีหน้า ราคาทั้งประเทศปรับขึ้นเฉลี่ย 11% ย่านถนนวิทยุ ใจกลางกรุง ตารางวาละ 1 ล้าน ส่วนพื้นที่นนทบุรี แพงสุด แถวถนนกรุงเทพ-นนทบุรี และงามวงศ์วาน

Loading…

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยการจัดทำราคาประเมินที่ดินรอบใหม่ ว่า ได้เตรียมจัดทำล่วงหน้ามาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว โดยคณะอนุกรรมการประเมินราคาที่ดินระดับจังหวัด ได้ประเมินราคาที่ดินในแต่ละจังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งให้คณะกรรมการประเมินราคาที่ดินในส่วนกลางที่มีปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน เพื่อพิจารณาอนุมัติเพื่อจะประกาศใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค.2563-ธ.ค. 2566 อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมราคาประเมินรอบใหม่ ราคาที่ดินเฉลี่ยทั้งประเทศปรับขึ้นราว 11%

“การประเมินราคาที่ดินรอบใหม่นี้ ราคาประเมินที่ดินในต่างจังหวัด ส่วนใหญ่จะมีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (อีอีซี) แต่ในกรุงเทพมหานคร ราคาประเมินยังต่ำกว่าราคาตลาดราว 20%”

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันที่ดินทั่วประเทศมีจำนวน 321 ล้านไร่ โดยเป็นที่ดินเอกชน 127 ล้านไร่ จำนวน 37.62 ล้านแปลง ในจำนวนนี้เป็นโฉนด 33.48 ล้านแปลง คิดเป็น 89% ส่วนที่เหลือเป็นที่ดิน เช่น ที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน หรือ นส.3 เป็นต้น

สำหรับราคาที่ดินในกรุงเทพฯ ปรับเพิ่มเฉลี่ย 2.45% โดยอัตราเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินถนนสายสำคัญ ซึ่งคิดเป็นตารางวา(ตร.ว.) ได้แก่ ถนนสีลม ราคาประเมินอยู่ที่ 750,000 บาทถึง 1 ล้านบาท เพิ่มจากราคาประเมินรอบที่ผ่านมาที่อยู่ 700,000 บาทถึง  1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7.14-0% ถนนเพลินจิต ราคา  1 ล้านบาท เพิ่มจาก 900,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 11.11% ถนนพระรามที่ 1 ราคา 400,000 บาทถึง 1 ล้านบาท จาก 400,000 –900,000  บาท หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0-11.11%  ถนนวิทยุ ราคา 1 ล้านบาท จาก 500,000-750,000  บาท หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 100-33.33%

ส่วนถนนสาทร ราคา 450,000-800,000  บาท จากเดิม 450,000-750,0000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 6.67%, ถนนสุขุมวิท ราคา  230,000-750,000 บาท จากเดิม  210,000-650,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 9.52-15.38% ถนนพหลโยธิน ราคา 130,000-500,000 บาท จากเดิม 100,000-400,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 30-25%, และถนนรามอินทรา ราคา 100,000-170,000 บาท จากเดิม 85,000 – 150,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 17.65-30.76%

ขณะที่การประเมินราคาพื้นที่ปริมณฑล จังหวัดนนทบุรี มีราคาประเมินเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.25% ราคาต่ำสุด 1,000 บาทต่อตร.ว. สูงสุด 170,000 บาทต่อตร.ว. โดยที่ดินราคาแพงสุดอยู่บริเวณ ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ถนนงามวงศ์วาน ขณะที่จังหวัดสมุทรสาคร ราคาเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.58% ราคาต่ำสุด 350 บาทต่อตร.ว.สูงสุด 70,000 บาทต่อตร.ว.  โดยที่ดินแพงสุด คือ ถนนเอกชัย และถนนเศรษฐกิจ 1 ส่วนสมุทรปราการ ราคาเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5.36% ต่ำสุด 500 บาทต่อตร.ว.สูงสุด 160,000 บาทต่อตร.ว. แพงสุดบริเวณถนนสุขุมวิท (เขตกรุงเทพฯ-คลองสำโรง)

ในส่วนจังหวัดนครปฐม เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6.46% ต่ำสุด 130 บาทต่อตร.ว. แพงสุด 80,000 บาทตร.ว. โดยบริเวณแพงสุด คือ แถวถนนหน้าพระ ถนนหลังพระ ถนนซ้ายพระ ถนนขวาพระ ถนนทรงพล ถนนราชวิถี ถนนราชดำเนิน และจังหวัดปทุมธานี เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7.07% ราคาต่ำสุด 600 บาทต่อตร.ว. สูงสุด 100,000 บาทต่อตร.ว. อยู่แถวถนนรังสิต-ปทุมธานี ถนนพหลโยธิน.