นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เมื่อเดือน ส.ค.ที่ผ่านมาว่า อยู่ที่ระดับ 92.8 ปรับตัวลดลงจากเดือน ก.ค.ที่อยู่ในระดับ 93.5 ถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 10 เดือน ตั้งแต่เดือนพ.ย.2561 ที่อยู่ในระดับ 93.9 เนื่องจากผู้ประกอบการมีความกังวลต่อกำลังซื้อภายในประเทศ ที่ชะลอตัวลงต่อเนื่องรวมทั้ง ผู้บริโภคมีความระมัดระวังการใช้จ่ายในกลุ่มสินค้าที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพประจำวัน รวมทั้งภาวะการแข่งขันของตลาดในประเทศที่มีการแข่งขันกันรุนแรงเพื่อแย่งตลาดกันเอง

ขณะเดียวกัน การแข็งค่าของเงินบาทที่แข็งมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ก็เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกของประเทศไทย ส.อ.ท.จึงต้องการเสนอให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ที่มีกำหนดการประชุมวันที่ 25 ก.ย.นี้ พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 0.25% จากปัจจุบันอยู่ที่ 1.50% ให้อยู่ที่ 1.25% เพื่อช่วยชะลอการแข็งค่าของเงินบาท นอกจากนี้ ยังเกิดพายุฝนตกหนัก และน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศ ทำให้กระทบต่อการคมนาคมขนส่งสินค้า โดยเฉพาะภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับปัจจัยเสี่ยงด้านต่างประเทศ จากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯที่ยังคงยืดเยื้อ ยังเป็นความกังวลต่อเนื่องของผู้ประกอบการส่งออกด้วย.