นายยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ หรืออีไอซี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า อีไอซีคาดเศรษฐกิจไทยในปี 2563 หรือปีหน้าจะขยายตัวที่ 2.8% ตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวต่อเนื่อง หนี้ครัวเรือนที่จะกดดันกำลังซื้อในประเทศ ความเสี่ยงด้านลบจากผลของสงครามการค้าที่ยืดเยื้อและความเสี่ยงที่จะเกิดเศรษฐกิจถดถอยในหลายประเทศ ทั้งนี้ การฟื้นตัว ของการส่งออกไทยจะเป็นไปอย่างช้าๆที่ 0.2% ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบจาก มาตรการกำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือ LTV และการบริโภคภาคเอกชนมีทิศทางชะลอลงเช่นกัน

สำหรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้ (2562) อีไอซีปรับลดเหลือ 2.8% จากเดิมที่ 3.0% โดยมีสาเหตุหลักจากสงครามการค้าที่ยังคงยืดเยื้อ รวมถึงผลกระทบสะสมของการตั้งกำแพงภาษีระหว่างจีนและสหรัฐฯในช่วงที่ผ่านมา เริ่มส่งผลเป็นวงกว้างมากขึ้น โดยผลกระทบเริ่มกระจายตัวทำให้ภาคบริการชะลอลง เมื่อรวมกับการแข็งค่าของค่าเงินบาททำให้ภาคการส่งออกและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในรูปของเงินบาทได้รับผลกระทบ

“ช่วงไตรมาส 2 ปี 2562 สินเชื่อเพื่อการบริโภคชะลอตัว จากการชะลอตัวของสินเชื่อรถและสินเชื่อบ้าน ขณะที่สินเชื่อไร้หลักประกัน อาทิ บัตรเครดิต ลีสซิ่ง และสินเชื่อบุคคลเติบโตเร่งขึ้น และเติบโตในระดับสูง ซึ่งสะท้อนถึงความเปราะบางทางการเงินของครัวเรือน หนี้เสียและหนี้ที่ถูกจัดชั้นพิเศษของสินเชื่อบ้านและรถก็มีแนวโน้มสูงขึ้น ทำให้สถาบันการเงินอาจเพิ่มความเข้มงวดการดูแลสินเชื่อ ถือเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมในระยะข้างหน้า”.