นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง) เปิดเผยว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ เพื่อลดภาระให้แก่ประชาชน ด้วยการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนจากเดิม 2% เหลือ 0.01% และลดค่าจดทะเบียนจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ จากเดิม 1% เหลือ 0.01% สำหรับการซื้อขายที่อยู่อาศัยที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย โดยการจดทะเบียนการโอนและการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ ต้องทำในคราวเดียวกันนั้น ล่าสุด ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาหารตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย.62 ถึงวันที่ 24 ธ.ค.63

“สัปดาห์หน้า กระทรวงการคลังจะนัดหารือกับ 3 สมาคมอสังหาริมทรัพย์อีกครั้ง เพื่อสรุปรายละเอียดการจัดแคมเปญ พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย “ลด แลก แจก แถม” ให้กับผู้ซื้อที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ในช่วงโค้งสุดท้ายของปี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์”

ด้านนายพรนริศ ชวนไชสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กล่าวว่า ทุกปีสมาคมจัดแคมเปญกระตุ้นการซื้อที่อยู่อาศัยช่วงท้ายปีอยู่แล้ว เพราะเป็นช่วงที่กำลังซื้อชะลอตัว คาดว่า แคมเปญใหม่ๆจะออกได้ช่วงปลายเดือน พ.ย.นี้ “บ้านราคา 3 ล้านบาท มียอดขายถึง 60% เพราะเป็นราคาที่ประชาชนสนใจซื้อ เมื่อรวมกับมาตรการอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล น่าจะกระตุ้นยอดขายบ้านราคานี้ได้อีกมาก จากปีนี้ที่ยอดซื้อขายในตลาดชะลอตัว”.