บริษัท เอสซี แอสเสทคอร์ปอเรชั่น ชี้แจงปม “กลุ่มทุนจีนสีเทา” กว้านซื้อบ้านในโครงการ พร้อมย้ำบริษัทประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส บ้านทุกหลังขายให้เฉพาะคนไทย-นิติบุคคลไทยเท่านั้น

วันที่ 4 ธ.ค. 2565 เฟซบุ๊ก SC ASSET โพสต์ข้อความโดยระบุว่า บริษัท เอสซี แอสเสทคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวเรื่องกลุ่มทุนจีนสีเทา ตามที่มีการเสนอข่าวของสื่อมวลชนเรื่องกลุ่มทุนจีนสีเทากว้านซื้อบ้านในโครงการของบริษัทนั้น บริษัทใคร่ขอเรียนข้อเท็จจริงว่า

ขอบคุณเฟซบุ๊ก SC ASSET

1. บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยยึดหลักไม่กระทำผิดกฎหมาย บ้านทุกหลังในทุกโครงการ ขายให้เฉพาะคนไทยและนิติบุคคลไทยเท่านั้น

2. ในการซื้อขายบ้านพร้อมที่ดิน บริษัทกำหนดให้ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินผ่านธนาคารเท่านั้น

3. ผู้ถือหุ้นบริษัทไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องใดๆ กับการซื้อขายบ้านของบริษัทในทุกกรณี จึงเรียนมาเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง.