นาซาเผยมีดาวเคราะห์น้อยถึง 5 ดวง พุ่งตรงมายังโลก ด้วยความเร็วมาก เพราะ 2 ใน 5 ดวง เคลื่อนที่ด้วยความเร็วกว่า 53,000 กม./ชม. และมีดวงหนึ่งจะพุ่งผ่านโลกไปในระยะห่างเพียง 7.7 แสน กม.

สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ (นาซา) เปิดเผยมีดาวเคราะห์น้อยถึง 5 ดวง พุ่งตรงมายังโลกของเราด้วยความเร็วมาก โดยดาวเคราะห์น้อยดวงที่หนึ่ง 2022YB1 เป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 62-141 ฟุต จะพุ่งผ่านโลกระยะใกล้มากในวันนี้ (26 ธ.ค. 2565) ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐฯ และจะผ่านโลกระยะใกล้ที่สุด ด้วยระยะห่าง 2.1 ล้านกิโลเมตร ในขณะที่ดาวเคราะห์น้อย 2022YB1 พุ่งมายังโลกด้วยความเร็วถึง 53,171 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

จากนั้น ดาวเคราะห์น้อยดวงที่สอง 2019LTS ซึ่งพุ่งตรงมายังโลกเช่นกัน และจะเข้าใกล้โลกมากที่สุดในวันพรุ่งนี้ (27 ธ.ค.) ด้วยระยะห่าง 6.2 ล้านกิโลเมตร โดยดาวเคราะห์น้อย 2019 LTS มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 288-656 ฟุต และเคลื่อนที่ด้วยความเร็วถึง 53,909 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ต่อมา ดาวเคราะห์น้อยดวงที่สาม 2022YY3 ซึ่งมีขนาดค่อนข้างเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางราว 22-52 ฟุต คาดว่าจะผ่านโลกในระยะใกล้ที่สุดในวันที่ 27 ธ.ค. ในระยะห่าง 1 ล้านกิโลเมตร ด้วยความเร็ว 30,692 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ส่วนดาวเคราะห์น้อย ดวงที่สี่ 2022YG1 ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 68-157 ฟุต ได้พุ่งตรงมายังโลกด้วยความเร็วมากถึง 58,198 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และจะเข้าใกล้ที่สุดในวันพรุ่งนี้ (27 ธ.ค.) ในระยะห่าง 4.3 ล้านกิโลเมตร

และดาวเคราะห์น้อย ดวงที่ห้า 2010XC15 ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในจำนวน 5 ดวงนี้ เพราะมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 459-984 ฟุต จะพุ่งผ่านโลกในระยะใกล้ที่สุด ในวันที่ 27 ธ.ค. ด้วยระยะห่าง 772,312 กิโลเมตรเท่านั้น และเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 20,312 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ที่มา : hindustantimes