รับทำเว็บ/SEO/Google Ads.พร้อมดูแล Click👉

การทำ On-page SEO มีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้างในการปรับแต่งเว็บให้อันดับสูงขึ้น

360

On-page SEO หมายถึงการปรับแต่งหน้าเว็บแต่ละหน้าเพื่อให้อันดับสูงขึ้นและได้รับการเข้าชมที่เกี่ยวข้องมากขึ้นในเครื่องมือค้นหา มันเกี่ยวข้องกับเทคนิคและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจำนวนหนึ่งที่สามารถใช้เพื่อปรับเนื้อหาและโครงสร้างของหน้าเว็บให้เหมาะสมเพื่อปรับปรุงความเกี่ยวข้องและการจัดอันดับของเครื่องมือค้นหาให้เว็บติดอันดับในหน้าแรก Google

ต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญของ On-page SEO

Title tag แท็กชื่อคือข้อความที่ปรากฏในแท็บเบราว์เซอร์และถูกใช้โดยเครื่องมือค้นหาเป็นชื่อเรื่องของหน้าในผลการค้นหา ควรสื่อความหมายและสะท้อนถึงเนื้อหาของหน้าได้อย่างถูกต้อง และควรมีคำหลักที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของหน้า

Meta description คำอธิบายเมตาเป็นการสรุปโดยย่อของเนื้อหาของหน้าที่ปรากฏในผลการค้นหา ควรกระชับและสะท้อนเนื้อหาของหน้าอย่างถูกต้อง และควรมีคำหลักที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของหน้า

Header tags แท็กส่วนหัว (H1, H2, H3 ฯลฯ) ใช้เพื่อจัดโครงสร้างเนื้อหาของหน้าและส่งสัญญาณให้เครื่องมือค้นหาเห็นความสำคัญของส่วนต่างๆ ของเนื้อหา ควรใช้ส่วนหัวหลัก (H1) สำหรับชื่อหลักของหน้า และควรมีคำหลักที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของหน้า

Content เนื้อหาของหน้าควรเขียนได้ดีและสะท้อนถึงหัวข้อของหน้าได้อย่างถูกต้อง ควรมีคำหลักที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของเพจ แต่ในลักษณะที่เป็นธรรมชาติและไม่ซ้ำซากมากเกินไป

URL structure โครงสร้าง URL ของเพจควรชัดเจนและสื่อความหมาย และควรมีคำหลักที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของเพจ

Image optimization รูปภาพควรได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานเว็บโดยใช้ชื่อไฟล์ที่สื่อความหมายและข้อความแสดงแทน และควรมีขนาดที่เหมาะสมเพื่อลดเวลาในการโหลดหน้าเว็บ

Internal linking หน้าต่างๆ ในเว็บไซต์ควรเชื่อมโยงถึงกันด้วยวิธีที่มีเหตุผลและเข้าใจง่าย เพื่อช่วยให้เครื่องมือค้นหาเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างหน้าต่างๆ และปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้

ด้วยการมุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบเหล่านี้และองค์ประกอบอื่นๆ ของ SEO ในหน้า เจ้าของเว็บไซต์และผู้สร้างเนื้อหาสามารถปรับปรุงความเกี่ยวข้องและการจัดอันดับเครื่องมือค้นหาของหน้าของตน และดึงดูดการเข้าชมที่เกี่ยวข้องมากขึ้นจากเครื่องมือค้นหา

รับซื้อแอร์เก่าให้ราคาดี เยี่ยมชมเว็บไซต์