รับทำเว็บ/SEO/Google Ads.พร้อมดูแล Click👉

การขายฝากที่ดินคืออะไร? ต่างจากการขายขาดอย่างไร?

305

การขายฝากที่ดินเป็นการขายวิธีหนึ่ง ที่สามารถใช้ที่ดินเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ โดยเจ้าของที่ดินตกลงกันกับแหล่งเงินทุนตามเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจแล้ว การใช้โฉนดที่ดินของคุณไปทำธุรกรรมกับแหล่งทุนผู้รับขายฝากที่สำนักงานที่ดินโดยเจ้าพนักงานที่ดินเป็นผู้ดำเนินการให้ การทำขายฝากแล้วเจ้าของที่ดินยังคงใช้ประโยชน์จากที่ดินต่อไปได้ตามปกติ การทำขายฝากที่ดินไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน ซึ่งแตกต่างกับยื่นกู้กับธนาคารที่ต้องใช้เอกสารเยอะ ๆ ในการยื่นเรื่องกู้และยังใช้เวลาในการรอคอยนานหลายเดือน

การทำขายฝากทิ่ดินคือการซื้อขายที่ดินรูปแบบหนึ่งโดยเจ้าของที่ดินและผู้รับซื้อฝาก ทำเป็นสัญญาการซื้อขาย ซึ่งผู้ขายฝากจะต้องใช้โฉนดมาเป็นทรัพย์สินในการซื้อขายให้กับผู้รับซื้อฝาก ทั้งนี้ผู้ขายฝากสามารถไถ่ถอนที่ดินได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาไม่ต่ำกว่า 1 ปี ผู้รับซื้อฝากก็จะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย การทำขายฝากเป็นธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากเจ้าของที่ดินไม่สามารถไถ่ถอนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้รับฝากทันที

การขายฝากที่ดิน

  • การขายฝากสามารถใช้สิทธิ์ถือครอง และสามารถไถ่ถอนมาเป็นของเราได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา 
  • การประเมินวงเงินที่สูงมากถึง 70%
  • ดอกเบี้ยต่ำ ไม่เกิน 15% ต่อปี ไม่เหมือนกับการกู้ยืมนอกระบบที่คิดดอกเบี้ยโหด
  • ได้รับการอนุมัติที่ไวกว่าการยื่นเรื่องกู้หรือขอสินเชื่อกับธนาคาร
  • ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน การขายฝากใช้เพียงโฉนดเป็นทรัพย์สินในการทำธุรกรรม
  • ไม่เช็กประวัติทางการเงินของผู้ขายฝาก
  • หากครบสัญญาไม่สามารถไถ่ถอนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด สามารถขยายระยะเวลาได้ตามที่กฎหมายกำหนด และต้องมีหลักฐานการขยายสัญญาขายฝาก
  • ไม่ต้องใช้เงินจ่ายค่าโฆษณา ลงประกาศขายที่ดิน
  • ถูกต้องตามกฎหมาย

รับซื้อแอร์เก่าให้ราคาดี เยี่ยมชมเว็บไซต์