รับทำเว็บ/SEO/Google Ads.พร้อมดูแล Click👉

เงินหายไปไหน? ทำไม? จึงหาเงินยากขึ้น เกิดจากปัจจัยใด? ไปค้นหาคำตอบ

1052

การรับรู้ว่า “เงินหายากขึ้นเรื่อยๆ” อาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และปัจเจกบุคคลต่างๆ แม้ว่าความพร้อมของเงินโดยรวมอาจไม่ได้ลดลงเสมอไป แต่ปัจจัยหลายประการอาจทำให้รู้สึกว่าการได้รับเงินมีความท้าทายมากขึ้น

เงินหายไปไหน? ทำไม? จึงหาเงินยากขึ้น

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ

 • อัตราเงินเฟ้อ เมื่อระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปเพิ่มขึ้น กำลังซื้อของเงินจะลดลง ผู้คนอาจรู้สึกว่าพวกเขาต้องการเงินมากขึ้นเพื่อรักษามาตรฐานการครองชีพของตนเอง
 • ความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ ความไม่เท่าเทียมกันในการกระจายรายได้อาจนำไปสู่การรับรู้ว่าเงินนั้นหาได้ยากสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย ในขณะที่คนกลุ่มน้อยมีความมั่งคั่งมากมาย
เงินหายไปไหน? ทำไม? จึงหาเงินยากขึ้น

การจ้างงานและรายได้

 • การว่างงาน อัตราการว่างงานที่สูงอาจทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับผู้คนที่จะได้งานที่มั่นคงและรับรายได้ที่สม่ำเสมอและมีแนวโน้มผู้คนจะตกงานมากขึ้น
 • เงินเดือนไม่ขึ้น ในบางภูมิภาคหรืออุตสาหกรรม ค่าจ้างอาจคงที่ เงินเดือนไม่ขึ้นมาเป็นเวลานาน เมื่อเวลาผ่านไป ไม่สามารถตามต้นทุนที่สูงขึ้นได้
เงินหายไปไหน? ทำไม? จึงหาเงินยากขึ้น

ค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น

 • ค่าที่อยู่อาศัย การเพิ่มราคาบ้านและอัตราค่าเช่าอาจทำให้บุคคลและครอบครัวสามารถซื้อที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมได้ยาก
 • ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น รวมถึงเบี้ยประกันและค่ารักษาพยาบาล อาจทำให้การเงินตึงเครียด
 • ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่สูง โดยเฉพาะการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาจนำไปสู่หนี้เงินกู้นักเรียน และความกดดันทางการเงินต่อบุคคลและครอบครัว
เงินหายไปไหน? ทำไม? จึงหาเงินยากขึ้น

ภาระหนี้

 • หนี้ผู้บริโภค หนี้ส่วนบุคคลในระดับสูง เช่น หนี้บัตรเครดิต สามารถสร้างความเครียดทางการเงิน และทำให้รู้สึกว่าจำเป็นต้องใช้เงินมากขึ้นเพื่อชำระหนี้รายเดือน
เงินหายไปไหน? ทำไม? จึงหาเงินยากขึ้น

การออมและการวางแผนทางการเงิน

 • ขาดเงินออม หลายๆ คนมีการออมหรือการวางแผนทางการเงินไม่เพียงพอ ทำให้เป็นเรื่องยากที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดหรือออมไว้สำหรับอนาคต
 • ความรู้ทางการเงิน การขาดการศึกษาทางการเงินอาจนำไปสู่การจัดการเงินและการตัดสินใจทางการเงินที่ไม่ดี
เงินหายไปไหน? ทำไม? จึงหาเงินยากขึ้น

ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

 • ความผันผวนของตลาด ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ความผันผวนของตลาดหุ้น และภาวะถดถอยสามารถสร้างความวิตกกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงินและความสามารถในการออมและลงทุน

ปัจจัยทางจิตวิทยา

 • ความกลัวและความวิตกกังวล ความเครียดและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจสามารถส่งผลต่อทัศนคติเรื่องความขาดแคลน ส่งผลให้ผู้คนรู้สึกว่าเงินเป็นสิ่งที่หาได้ยาก

ความแตกต่างระหว่างรุ่น

 • ช่องว่างความมั่งคั่งในแต่ละรุ่น คนรุ่นใหม่อาจมองว่าการหาเงินเป็นเรื่องยากเนื่องจากความท้าทาย เช่น หนี้เงินกู้นักเรียนที่สูง และความจำเป็นในการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ
เงินหายไปไหน? ทำไม? จึงหาเงินยากขึ้น

การเข้าถึงโอกาส

 • ความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ โอกาสและต้นทุนทางเศรษฐกิจอาจแตกต่างกันอย่างมากตามภูมิภาค ส่งผลให้บางพื้นที่รู้สึกว่ามีความท้าทายทางเศรษฐกิจมากกว่าพื้นที่อื่นๆ

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือการรับรู้ว่าเงินหายากนั้นอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลและภูมิภาค แม้ว่าบางคนอาจเผชิญกับความยากลำบากทางการเงินอย่างมาก แต่คนอื่นๆ อาจไม่มีประสบการณ์แบบเดียวกัน นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิจสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคและนโยบายของรัฐบาล การวางแผนทางการเงิน การจัดทำงบประมาณ และการขอคำแนะนำทางการเงินที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้บุคคลรับมือกับความท้าทายเหล่านี้และปรับปรุงความเป็นอยู่ทางการเงินของตนเองได้

บทความโดย : ธนิต บุญเจริญ
บริการรับทำเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ ให้คำปรึกษาโดยเว็บมาสเตอร์ ธนิต บุญเจิญ
สอบถามโทร.084-319-3689

รับซื้อแอร์เก่าให้ราคาดี เยี่ยมชมเว็บไซต์