ขายที่ดินในเขต อ.บางเลน จ.นครปฐม ที่ดินใกล้ศาลายา ใกล้มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ดินเป็นที่สวนเกษตร ปลูกพืชสวน มีแหล่งน้ำธรรมชาติตลอดทั้งปี

เนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน 81 ตารางวา
ราคาไร่ละ 760,000 บาท