ขายสวนทุเรียน เนื้อที่ 16-3-17ไร่เศษ ภายในสวนปลูกทุเรียนหมอนทอง, เงาะ, มังคุด, ขนุน ฯลฯ ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง อายุ 5-10 ปี เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว

ขายในราคาไร่ละ 800,000 บาท
สอบถามโทร.084-319-3689 (คุณธนิต)