รายละเอียดสินค้า สายสัญญาณเสียง Audio แจ็ค 3.5 – RCA L – R (หลบเคสโทรศัพท์ได้)

  • – ใช่ต่อกับ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ไปยัง มิกเซอร์ เครื่องขยายเสียงที่รับRCA หรือ ตัวแอมป์ต่างๆได้ (หลบเคสโทรศัพท์ได้สบาย)
  • – ขนาดสาย 6 mm. สายใหญ่ย่อมนำสัญญาญได้ดีกว่าสายเล็ก
  • – ความยาว 3 เมตร