ที่ดินในตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
เนื้อที่รวม 11 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา ปัจจุบันใช้ปลูกข้าว (เป็นที่ท้องนา)

ขายในราคา 7 แสนบาท ออกค่าโอนและค่าภาษีให้
สอบถามที่ โทร.082-292-8286 (คุณหลิว) หรือโทร.084-319-3689 (คุณธนิต)