เมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา Guinness World Records ได้บันทึกว่า Bitcoin เป็นสกุลเงินดิจิทัลกระจายอำนาจสกุลแรกของโลก และยังเป็นสกุลเงินดิจิทัลมีมูลค่าสูงที่สุดในโลก

นอกจากนี้ ยังมีสถิติอื่น ๆ เกี่ยวกับ Bitcoin ที่น่าสนใจที่ถูกบันทึกลง Guinness ด้วย เช่น เอลซัลวาดอร์เป็นประเทศแรกของโลกที่ยอมรับ Bitcoin เป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย

หรือธุรกรรมเชิงพาณิชย์ครั้งแรกของ Bitcoin ซึ่งก็คือวันที่ 22 พฤษภาคม 2010 ที่ชายคนหนึ่งเคยใช้ BTC จำนวน 10,000 เหรียญ ซื้อพิซซ่ามูลค่า 25 ดอลลาร์ ทำให้วันนั้นถูกแต่งตั้งเป็นวัน Bitcoin Pizza Day

ที่มา Bitcoin.com