รับทำเว็บ/SEO/Google Ads.พร้อมดูแล Click👉

“โรงแรมดาราเทวี” ประกาศขายทอดตลาด เริ่มต้น 2,012 ล้านบาท

345

เจ้าพนักงานบังคับคดี ประกาศขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง “โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่” รอบใหม่ กำหนดราคาประมูลเริ่มต้น 2,012 ล้านบาท เปิดเคาะราคานัดแรก 27 ม.ค. 66

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 มีรายงานว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี 2 ฉบับ ประกาศขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ ใน 2 คดี ได้แก่ ทรัพย์ในคดีหมายแดงที่ ผบ.2123/2561 ราคาประมูลเริ่มต้น 1,262.9 ล้านบาท และทรัพย์ในคดีเลขคดีแดงที่ ผบ.2124/2561 ราคาประมูลเริ่มต้น 749.72 หรือคิดเป็นราคาประมูลเริ่มต้นรวม 2,012.62 ล้านบาท

“โรงแรมดาราเทวี” ประกาศขายทอดตลาด

โดยผู้ประสงค์จะเข้าร่วมเสนอราคาต้องวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน คือ เงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค หรือใช้วิธีทำรายการผ่านระบบ EDC (Electronic Data Capture) ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี สำหรับทรัพย์ในคดีหมายแดงที่ ผบ.2123/2561 ต้องวางหลักทรัพย์ฯ จำนวน 140 ล้านบาท ส่วนทรัพย์ในคดีหมายแดงที่ ผบ.2124/2561 ต้องวางหลักทรัพย์ฯ จำนวน 80 ล้านบาท หรือหากเข้าประมูลทรัพย์ทั้ง 2 คดี ต้องวางหลักทรัพย์ค้ำประกันฯ รวม 220 ล้านบาท

  • นัดแรก วันที่ 27 มกราคม 2566
  • นัดสอง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
  • นัดที่สาม วันที่ 10 มีนาคม 2566
  • นัดที่สี่ วันที่ 31 มีนาคม 2566
  • นัดที่ห้า วันที่ 21 เมษายน 2566
  • และนัดที่หก วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่

อย่างไรก็ตาม หากการประมูลนัดแรกไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาประมูล เจ้าพนักงานบังคับคดีจะยกเลิกการประมูล และเปิดประมูลนัดที่สอง โดยจะลดราคาประมูลเริ่มต้นลงมา 10% ของราคาประมูลเริ่มต้น 2,012.62 ล้านบาท และหากการประมูลในนัดที่สอง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาอีก ก็จะลดราคาลดลงมาอีก 10% แต่ทั้งนี้การลดราคาประมูลเริ่มต้นดังกล่าว รวมแล้วจะลดได้ไม่เกิน 30% ของราคาประมูลเริ่มต้นที่กำหนดไว้ที่ 2,012.62 ล้านบาท

นอกจากนี้หากราคาประมูลสุดท้าย ผู้ชนะประมูลเสนอราคาต่ำกว่า 2,012.62 ล้านบาท บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จำกัด (I Thermal) ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลครั้งก่อน จะต้องจ่ายเงินส่วนต่างส่วนให้ครบ 2,012.62 ล้านบาท ให้กับเจ้าพนักงานบังคับคดี

ก่อนหน้านี้ I Thermal ชนะประมูลซื้อทรัพย์สินโรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ ในคดีหมายแดงที่ ผบ.2123/2561 และคดีเลขคดีแดงที่ ผบ.2124/2561 ในราคารวม 2,012.62 และวางหลักทรัพย์ค้ำประกันฯ ไว้ 110 ล้านบาท แต่ I Thermal ไม่สามารถนำเงินส่วนที่เหลือ 1,902.62 ล้านบาท มาจ่ายให้เจ้าพนักงานบังคับคดีฯ ได้ จึงถูกริบหลักทรัพย์ค้ำประกัน 110 ล้านบาท และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้เปิดประมูลขายทอดตลาดทรัพย์อีกครั้ง

สำหรับ I Thermal เป็นบริษัทลูกของ บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น หรือ IFEC ในขณะที่ IFEC เป็นบริษัทแม่ของ บริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด ซึ่งเดิมเป็นเจ้าของกิจการโรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่.

รับซื้อแอร์เก่าให้ราคาดี เยี่ยมชมเว็บไซต์