รับทำเว็บ/SEO/Google Ads.พร้อมดูแล Click👉

8 หน้าที่และบทบาทของตัวแทนนายหน้า สู่ความสำเร็จ

251

ตัวแทนหรือนายหน้าคือบุคคลหรือบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ความรับผิดชอบหลักของตัวแทนหรือนายหน้าคือการรวบรวมผู้ซื้อและผู้ขายและอำนวยความสะดวกในการเจรจาการขายหรือการทำธุรกรรม หน้าที่และบทบาทเฉพาะของตัวแทนหรือนายหน้าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมที่ดำเนินการและความต้องการเฉพาะของลูกค้า

8 หน้าที่และบทบาทของตัวแทนนายหน้า สู่ความสำเร็จ

โดยทั่วไป ตัวแทนและนายหน้ามีหน้าที่รับผิดชอบ:

  1. คุณสมบัติทางการตลาดและการโฆษณาหรือผลิตภัณฑ์ไปยังผู้ซื้อหรือผู้ขายที่มีศักยภาพ
  2. การนัดหมายและการแสดงสำหรับผู้ซื้อเพื่อดูคุณสมบัติ
  3. การเจรจาเงื่อนไขการขายหรือการทำธุรกรรมในนามของลูกค้า
  4. ประสานงานกระบวนการปิดบัญชีและจัดการเอกสารที่จำเป็น
  5. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ลูกค้าตลอดกระบวนการซื้อหรือขาย
  6. ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับสภาวะตลาดและแนวโน้มเพื่อให้คำแนะนำแก่ลูกค้า
  7. การรักษาความลับและดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
  8. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานทางจริยธรรมในอุตสาหกรรม

บทความโดย : ธนิต บุญเจริญ
รับเขียนบทความ สินค้า บริการและผลิตภัณฑ์ลงบนเว็บไซต์ สอบถามโทร.084-319-3689

รับซื้อแอร์เก่าให้ราคาดี เยี่ยมชมเว็บไซต์