รับทำเว็บ/SEO/Google Ads.พร้อมดูแล Click👉

ลิงก์ภายนอกคืออะไร? ประโยชน์ในการสร้าง (external link building) มีวิธีสร้างอย่างไร?

222

การสร้างลิงค์ภายนอกเป็นวิธีการรับไฮเปอร์ลิงค์จากเว็บไซต์อื่นมายังเว็บไซต์ของคุณเอง วัตถุประสงค์หลักของการสร้างลิงก์ภายนอกคือเพื่อปรับปรุงอันดับของเครื่องมือค้นหาของเว็บไซต์ของคุณ โดยแสดงให้เครื่องมือค้นหาเห็นว่าเว็บไซต์อื่นๆ ถือว่าเนื้อหาของคุณมีคุณค่าและเชื่อถือได้ นี่คือประโยชน์ของการสร้างลิงก์ภายนอก การสร้างลิงก์ภายนอก กระบวนการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ที่นำไปสู่หน้าเว็บภายนอกเว็บไซต์หรือโดเมนของคุณเอง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับวิธีสร้างลิงก์ภายนอกมีดังนี้

ระบุแหล่งที่มาที่เกี่ยวข้องและน่าเชื่อถือ ก่อนสร้างลิงก์ภายนอก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าเว็บที่ลิงก์นั้นเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในหน้าของคุณ และให้ข้อมูลที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได้

ใช้ anchor text ที่สื่อความหมาย Anchor text คือข้อความที่มองเห็นได้และคลิกได้ในไฮเปอร์ลิงก์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ anchor text ที่สื่อความหมายซึ่งสะท้อนถึงเนื้อหาของหน้าเว็บที่เชื่อมโยงได้อย่างถูกต้อง

หลีกเลี่ยงการใช้ลิงก์ภายนอกมากเกินไป แม้ว่าลิงก์ภายนอกจะให้ข้อมูลที่มีค่าแก่ผู้อ่านของคุณ แต่ลิงก์ภายนอกที่มากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อประสบการณ์ของผู้ใช้และทำให้หน้าของคุณดูเหมือนเป็นสแปม

ตรวจหาลิงก์เสีย ตรวจสอบลิงก์ภายนอกของคุณเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าลิงก์ยังคงใช้งานได้และนำไปสู่ปลายทางที่ต้องการ ลิงก์เสียอาจเป็นอันตรายต่อประสบการณ์ของผู้ใช้และส่งผลเสียต่อการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับบนเครื่องมือการค้นหา

ใช้แท็ก nofollow ตามความเหมาะสม หากคุณกำลังลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่คุณไม่จำเป็นต้องรับรองหรือเชื่อถือ ให้พิจารณาใช้แท็ก rel=”nofollow” เพื่อส่งสัญญาณไปยังเครื่องมือค้นหาว่าคุณไม่รับรองเนื้อหาที่ลิงก์

ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ SEO ลิงก์ภายนอกสามารถช่วยปรับปรุงอันดับของเครื่องมือค้นหาของเว็บไซต์ของคุณ ดังนั้นโปรดปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับบนเครื่องมือการค้นหา เช่น การเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลที่มีชื่อเสียงและการใช้ anchor text ที่เกี่ยวข้อง

อย่าลืมนึกถึงความสนใจและความต้องการของผู้อ่านเมื่อสร้างลิงก์ภายนอก และให้ความสำคัญกับคุณภาพและความเกี่ยวข้องของเนื้อหาที่ลิงก์มากกว่าเป้าหมายการส่งเสริมการขายหรือการตลาดของคุณเอง

โดยรวมแล้วการสร้างลิงก์ภายนอกเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ และสามารถช่วยปรับปรุงการจัดอันดับของเครื่องมือค้นหาของเว็บไซต์ของคุณ เพิ่มการเข้าชมจากการอ้างอิง ปรับปรุงชื่อเสียงออนไลน์ของคุณ เพิ่มการมองเห็นแบรนด์ และทำหน้าที่เป็นหลักฐานทางสังคมถึงคุณค่าและอำนาจของเนื้อหาของคุณ

รับซื้อแอร์เก่าให้ราคาดี เยี่ยมชมเว็บไซต์