รับทำเว็บ/SEO/Google Ads.พร้อมดูแล Click👉

โปรโตคอล (protocol) คืออะไร?

418

โปรโตคอลคือชุดของกฎที่ควบคุมการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย โปรโตคอลกำหนดวิธีการส่ง รับ และประมวลผลข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ มีโปรโตคอลหลายประเภทซึ่งแต่ละประเภทมีจุดประสงค์เฉพาะ ตัวอย่างทั่วไป ได้แก่:

  1. HTTP (Hypertext Transfer Protocol): เป็นโปรโตคอลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการส่งข้อมูลบนเวิลด์ไวด์เว็บ ใช้เพื่อถ่ายโอนข้อมูลจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปยังไคลเอ็นต์และในทางกลับกัน
  2. HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure): นี่คือส่วนเสริมของ HTTP ที่ให้การสื่อสารที่ปลอดภัยผ่านอินเทอร์เน็ตโดยการเข้ารหัสข้อมูลที่ส่งระหว่างไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์
  3. FTP (File Transfer Protocol): โปรโตคอลนี้ใช้สำหรับถ่ายโอนไฟล์ผ่านอินเทอร์เน็ตระหว่างคอมพิวเตอร์
  4. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): โปรโตคอลนี้ใช้สำหรับส่งข้อความอีเมลระหว่างเซิร์ฟเวอร์
  5. DNS (ระบบชื่อโดเมน): โปรโตคอลนี้ใช้เพื่อแปลชื่อโดเมนเป็นที่อยู่ IP ทำให้คอมพิวเตอร์สื่อสารกันได้
  6. TCP (Transmission Control Protocol): โปรโตคอลนี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับประกันการส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ

โปรโตคอลมีบทบาทสำคัญในการทำงานของอินเทอร์เน็ตและทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะถูกส่งอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพระหว่างคอมพิวเตอร์ การเลือกโปรโตคอลที่ใช้สำหรับการสื่อสารเฉพาะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของงานและประเภทของข้อมูลที่ส่ง

รับซื้อแอร์เก่าให้ราคาดี เยี่ยมชมเว็บไซต์