รับทำเว็บ/SEO/Google Ads.พร้อมดูแล Click👉

ลิงก์ภายในคืออะไร? และทำไม่ต้องทำ (Internal link building) มีวิธีสร้างอย่างไร?

240

ลิงก์ภายในหมายถึงกระบวนการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ที่นำไปสู่หน้าอื่นๆ ภายในเว็บไซต์หรือโดเมนของคุณเอง การเชื่อมโยงภายในเป็นส่วนสำคัญของการนำทางเว็บไซต์และสามารถช่วยให้ผู้ใช้สำรวจเว็บไซต์ของคุณและค้นพบเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับวิธีสร้างลิงก์ภายในมีดังนี้

ใช้ anchor text ที่สื่อความหมาย Anchor text คือข้อความที่มองเห็นได้และคลิกได้ในไฮเปอร์ลิงก์ ใช้ anchor text ที่สื่อความหมายซึ่งสะท้อนถึงเนื้อหาของหน้าที่ลิงก์ได้อย่างถูกต้อง

ลิงก์ไปยังหน้าที่เกี่ยวข้อง ลิงก์ภายในควรนำไปสู่หน้าที่เกี่ยวข้องภายในเว็บไซต์ของคุณ เช่น บล็อกโพสต์ หน้าผลิตภัณฑ์ หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ใช้โครงสร้างการเชื่อมโยงที่สอดคล้องกัน ใช้โครงสร้างการเชื่อมโยงที่สอดคล้องกันทั่วทั้งเว็บไซต์ของคุณ เช่น การเชื่อมโยงไปยังหน้าหรือส่วนเดียวกันในทุกหน้า ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์และค้นหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย

ใช้ลิงก์ตามบริบท ลิงก์ตามบริบทคือลิงก์ที่ฝังอยู่ภายในเนื้อหาของข้อความในหน้า แทนที่จะอยู่ในเมนูหรือแถบนำทาง ลิงก์เหล่านี้สามารถช่วยแนะนำผู้ใช้ไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในขณะที่พวกเขากำลังอ่านหน้าใดหน้าหนึ่ง

ตรวจหาลิงก์เสีย ตรวจสอบลิงก์ภายในของคุณเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าลิงก์ยังคงใช้งานได้และนำไปสู่ปลายทางที่ต้องการ ลิงก์เสียอาจเป็นอันตรายต่อประสบการณ์ของผู้ใช้และส่งผลเสียต่อการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับบนเครื่องมือการค้นหา

ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ SEO การเชื่อมโยงภายในสามารถช่วยปรับปรุงอันดับของเครื่องมือค้นหาของเว็บไซต์ของคุณ ดังนั้นโปรดปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับบนเครื่องมือค้นหา เช่น การเชื่อมโยงไปยังหน้าที่เกี่ยวข้องและใช้ anchor text ที่อธิบาย

การสร้างลิงก์ภายในเป็นสิ่งสำคัญของการนำทางเว็บไซต์และประสบการณ์ของผู้ใช้ ด้วยการสร้างลิงก์ภายในที่นำไปสู่หน้าอื่นๆ ภายในเว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถช่วยให้ผู้ใช้สำรวจเว็บไซต์ของคุณและค้นพบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ การเชื่อมโยงภายในยังสามารถช่วยให้เครื่องมือค้นหาเข้าใจโครงสร้างและลำดับชั้นของเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งสามารถปรับปรุงการจัดอันดับของเครื่องมือค้นหาเว็บไซต์ของคุณ นี่คือประโยชน์หลักบางประการของการสร้างลิงค์ภายใน

ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ ลิงก์ภายในสามารถช่วยให้ผู้ใช้สำรวจเว็บไซต์ของคุณได้อย่างง่ายดายและค้นหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องซึ่งตรงกับความสนใจหรือความต้องการของพวกเขา

เพิ่มการมีส่วนร่วม ด้วยการแนะนำผู้ใช้ไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ลิงก์ภายในสามารถช่วยเพิ่มเวลาที่ผู้ใช้ใช้ในเว็บไซต์ของคุณ และลดอัตราตีกลับของเว็บไซต์ของคุณ

การจัดอันดับของเครื่องมือค้นหาที่ได้รับการปรับปรุง การเชื่อมโยงภายในสามารถช่วยให้เครื่องมือค้นหาเข้าใจโครงสร้างและลำดับชั้นของเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งสามารถปรับปรุงการจัดอันดับของเครื่องมือค้นหาของเว็บไซต์ของคุณ

เพิ่มการดูหน้าเว็บ ลิงก์ภายในสามารถช่วยแนะนำผู้ใช้ไปยังหน้าอื่นๆ ในเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งสามารถเพิ่มจำนวนการดูหน้าเว็บและลดอัตราการออกสำหรับแต่ละหน้า

การมองเห็นเนื้อหาที่ดีขึ้น การเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ลิงก์ภายในสามารถช่วยเพิ่มการมองเห็นและการเปิดเผยเนื้อหาเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งอาจนำไปสู่การแบ่งปัน ลิงก์ย้อนกลับ และการเข้าชมโดยรวมที่เพิ่มขึ้น

โดยรวมแล้ว การสร้างลิงก์ภายในเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ และสามารถช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ เพิ่มการมีส่วนร่วม และปรับปรุงการจัดอันดับเครื่องมือค้นหาของเว็บไซต์ของคุณ

รับซื้อแอร์เก่าให้ราคาดี เยี่ยมชมเว็บไซต์