รับทำเว็บ/SEO/Google Ads.พร้อมดูแล Click👉

อัลกอริทึม (Algorithm) คืออะไร? Google ใช้อัลกอริทึมทำหน้าที่อะไร?

406

อัลกอริทึม (Algorithm) คืออะไร?

Algorithm (อัลกอริทึม) คือชุดคำสั่งหรือขั้นตอนทีละขั้นตอนที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหรือทำงานเฉพาะอย่าง เป็นขั้นตอนทางคณิตศาสตร์หรือการคำนวณที่รับค่าเข้า จัดการตามกฎที่ระบุ และสร้างผลลัพธ์

อัลกอริทึมสามารถนำไปใช้ในแอปพลิเคชันที่หลากหลาย เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การเพิ่มประสิทธิภาพ การเข้ารหัส และปัญญาประดิษฐ์ สามารถแสดงออกในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งภาษาธรรมชาติ ผังงาน รหัสเทียม และภาษาโปรแกรม

ประสิทธิภาพของอัลกอริทึมมักวัดจากประสิทธิภาพ ความแม่นยำ และความสามารถในการปรับขนาด อัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพสามารถแก้ปัญหาได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ในขณะที่อัลกอริทึมที่แม่นยำจะให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง อัลกอริทึมที่ปรับขนาดได้สามารถจัดการขนาดอินพุตที่ใหญ่ขึ้นโดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพลดลงอย่างมาก

Google ใช้อัลกอริทึม (Algorithm) ทำหน้าที่อะไร?

อัลกอริทึมของ Google เป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนหรือชุดของกฎที่ Google ใช้เพื่อกำหนดความเกี่ยวข้องและการจัดอันดับของเว็บไซต์ในหน้าผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา (SERP) วัตถุประสงค์หลักของอัลกอริทึมของ Google คือการแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับข้อความค้นหาของผู้ใช้

Google ใช้ปัจจัยหลายอย่างในการจัดอันดับหน้าเว็บ ได้แก่

ความเกี่ยวข้องและคุณภาพของเนื้อหา Google ประเมินความเกี่ยวข้องและคุณภาพของเนื้อหาบนเว็บไซต์เพื่อพิจารณาว่าตรงตามคำค้นหาของผู้ใช้หรือไม่

ประสบการณ์ของผู้ใช้ Google คำนึงถึงสัญญาณของผู้ใช้ เช่น อัตราการคลิกผ่าน อัตราตีกลับ และเวลาบนไซต์ เพื่อวัดประสบการณ์ของผู้ใช้โดยรวมของเว็บไซต์

ลิงก์ย้อนกลับ Google ถือว่าจำนวนและคุณภาพของลิงก์ที่ชี้ไปยังเว็บไซต์เป็นสัญญาณของอำนาจและความน่าเชื่อถือ

โครงสร้างและความเร็วของเว็บไซต์ Google ประเมินโครงสร้างและความเร็วของเว็บไซต์เพื่อพิจารณาความสามารถในการใช้งานและความเป็นมิตรกับผู้ใช้

ความเกี่ยวข้องทางภูมิศาสตร์และภาษา Google พิจารณาตำแหน่งที่ตั้งและภาษาของผู้ใช้เพื่อให้ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด

Google อัปเดตอัลกอริทึมอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลการค้นหา และทำให้มั่นใจว่าผู้ดูแลเว็บและนักการตลาดไม่ได้บิดเบือนระบบการจัดอันดับ ด้วยเหตุนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO และเจ้าของเว็บไซต์จึงต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของตนอยู่เสมอเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในอัลกอริทึมของ Google

รับซื้อแอร์เก่าให้ราคาดี เยี่ยมชมเว็บไซต์