รับทำเว็บ/SEO/Google Ads.พร้อมดูแล Click👉

12 ความเปราะบาง ความก้าวร้าวในเด็กวัยรุ่นมาจากแรงบันดาลใจอะไร?

10290

พฤติกรรมความรุนแรงในวัยรุ่นอาจมีสาเหตุหลายประการ และมักเป็นผลจากปัจจัยต่างๆ ที่ซับซ้อนที่มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน การทำความเข้าใจสาเหตุเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการและป้องกันพฤติกรรมรุนแรงในวัยรุ่น ต่อไปนี้คือสาเหตุทั่วไปและปัจจัยที่มีส่วนทำให้เกิด

ความก้าวร้าวในเด็กวัยรุ่นมาจากแรงบันดาลใจอะไร?

1.สภาพแวดล้อมของครอบครัว
ความผิดปกติของครอบครัว การเติบโตมาในสภาพแวดล้อมของครอบครัวที่ผิดปกติหรือไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่พฤติกรรมรุนแรงได้ การพบเห็นความรุนแรงในครอบครัวหรือถูกทารุณกรรมทางร่างกายหรือจิตใจสามารถนำไปสู่แนวโน้มก้าวร้าวได้

2.อิทธิพลจากเพื่อน
แรงกดดันจากเพื่อนฝูง วัยรุ่นได้รับอิทธิพลอย่างมากจากเพื่อนฝูง หากพวกเขาคบหากับเพื่อนที่มีพฤติกรรมรุนแรงหรือก้าวร้าว พวกเขาอาจมีแนวโน้มที่จะรับพฤติกรรมที่คล้ายกันเพื่อให้เข้ากันและเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อน

3.ปัญหาสุขภาพจิต
ความเจ็บป่วยทางจิตที่ไม่ได้รับการรักษา สภาวะต่างๆ เช่น ความผิดปกติของความประพฤติ ความผิดปกติของการต่อต้านฝ่ายตรงข้าม หรือความผิดปกติของการระเบิดเป็นระยะ ๆ อาจนำไปสู่การปะทุอย่างรุนแรงหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา อาการซึมเศร้า วิตกกังวล หรือใช้สารเสพติดก็มีส่วนทำให้เกิดความก้าวร้าวได้เช่นกัน

4.การใช้สารเสพติด
การใช้ยาเสพติดและแอลกอฮอล์ในทางที่ผิด การใช้สารเสพติดอาจทำให้การตัดสินใจลดลงและขัดขวางการควบคุมแรงกระตุ้น ซึ่งนำไปสู่พฤติกรรมรุนแรง นอกจากนี้ยังอาจทำให้วัยรุ่นต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงและกลุ่มเพื่อนที่มีความรุนแรง

5.การสัมผัสกับความรุนแรง
สื่อที่มีความรุนแรง การแสดงภาพยนตร์ วิดีโอเกม หรือเนื้อหาออนไลน์ที่มีความรุนแรงอาจทำให้วัยรุ่นหมดความรู้สึกต่อความรุนแรงและมีส่วนทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าว แม้ว่าความสัมพันธ์เชิงสาเหตุจะถูกถกเถียงกันก็ตาม

ความก้าวร้าวในเด็กวัยรุ่นมาจากแรงบันดาลใจอะไร?

6.ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ
ความยากจน การอาศัยอยู่ในความยากจนหรือละแวกใกล้เคียงที่ด้อยโอกาสซึ่งมีการเข้าถึงทรัพยากร การศึกษา และโอกาสในการทำงานอย่างจำกัด สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อพฤติกรรมรุนแรงได้

7.ขาดการดูแลจากผู้ปกครอง
เวลาที่ไม่ได้รับการดูแล วัยรุ่นที่มีเวลาที่ไม่ได้รับการดูแลมากเกินไปอาจมีพฤติกรรมเสี่ยง รวมถึงความรุนแรง การควบคุมดูแลโดยผู้ปกครองที่เพียงพอเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการชี้แนะและการกำหนดขอบเขต

8.ประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ
ประวัติการบาดเจ็บ วัยรุ่นที่เคยประสบกับบาดแผลทางจิตใจ เช่น การล่วงละเมิดทางร่างกายหรือทางเพศ การละเลย หรือพบเห็นความรุนแรง อาจพัฒนาแนวโน้มความรุนแรงมาเป็นกลไกในการรับมือ

9.การกลั่นแกล้ง
การตกเป็นเหยื่อ การตกเป็นเหยื่อของการกลั่นแกล้งหรือการกลั่นแกล้งบนอินเทอร์เน็ตอาจทำให้เกิดความโกรธและความขุ่นเคืองซึ่งอาจแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมรุนแรง

10.ปัจจัยทางวัฒนธรรมและสังคม
บรรทัดฐานทางวัฒนธรรม การยอมรับทางวัฒนธรรมต่อความรุนแรงหรือความก้าวร้าวเป็นวิธีการแก้ปัญหาสามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น

11.การเข้าถึงอาวุธ
การเข้าถึงอาวุธได้ง่าย การมีอาวุธ เช่น อาวุธปืน อาจทำให้เหตุการณ์รุนแรงบานปลายและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ร้ายแรงยิ่งขึ้น

12.ขาดทักษะการแก้ไขข้อขัดแย้ง
การแก้ไขข้อขัดแย้งที่ไม่ดี วัยรุ่นที่ขาดทักษะการแก้ไขข้อขัดแย้งที่มีประสิทธิผลอาจใช้ความรุนแรงเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้ง

ความก้าวร้าวในเด็กวัยรุ่นมาจากแรงบันดาลใจอะไร?

สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าไม่ใช่ว่าวัยรุ่นทุกคนที่ต้องเผชิญกับปัจจัยเหล่านี้จะเกิดความรุนแรง วัยรุ่นจำนวนมากมีระบบความยืดหยุ่นและการสนับสนุนเพื่อเอาชนะสถานการณ์ที่ท้าทาย การป้องกันและจัดการกับพฤติกรรมรุนแรงในวัยรุ่นมักเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงตั้งแต่เนิ่นๆ การสนับสนุนด้านสุขภาพจิต การให้คำปรึกษาครอบครัว และโครงการในชุมชนที่มุ่งเน้นการจัดการความโกรธ ทักษะการสื่อสาร และการแก้ไขข้อขัดแย้ง การระบุสาเหตุที่แท้จริงและการจัดหาทรัพยากรและการสนับสนุนที่เหมาะสมเป็นขั้นตอนสำคัญในการช่วยให้วัยรุ่นพัฒนาวิธีที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นในการรับมือกับความท้าทายของพวกเขา

เรื่อง : ธนิต บุญเจริญ

รับซื้อแอร์เก่าให้ราคาดี เยี่ยมชมเว็บไซต์