รับทำเว็บ/SEO/Google Ads.พร้อมดูแล Click👉

เคยสงสัยหรือไม่ว่า ทำไม? “วันเด็ก” ต้องตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม

408

เด็กเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาประเทศ เด็กเป็นแหล่งกำเนิดแรงบันดาลใจ และความคิดใหม่ๆ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในอนาคต เด็กควรได้รับการดูแล และการศึกษาที่ดี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ

“วันเด็ก” เสาร์ที่สองของเดือนมกราคม

วันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคาของทุกปี ซึ่งเป็นวันพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองให้แก่เด็กๆ วันนี้มักจะถูกทำเครื่องหมายด้วยกิจกรรมและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่และสิทธิของเด็ก เป็นโอกาสที่จะสะท้อนถึงความสำคัญของเด็กในสังคมและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาได้เริ่มต้นชีวิตที่ดีที่สุด

ทำไม? “วันเด็ก” ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม

“วันเด็ก” ในประเทศไทย จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม คือ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 ตามคำแนะนำของ นายวี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ 

ข้อมูลของกรมประชาสัมพันธ์ระบุว่า ในปีพ.ศ. 2506 และใน พ.ศ. 2507 ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ทัน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่งานวันเด็กแห่งชาติไม่มี และเลื่อนออกไป 

ปี พ.ศ. 2508 ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนั้น มีความเห็นพ้องต้องกันว่า สมควรที่จะเสนอเปลี่ยนวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสียใหม่เพื่อความเหมาะสม

ด้วยเหตุผลว่า ในเดือนตุลาคม ประเทศไทยยังอยู่ในฤดูฝน มีฝนตกมาก เด็กไม่สะดวกในการมาร่วมงาน อีกทั้งวันจันทร์เป็นวันปฏิบัติงานของผู้ปกครอง จึงไม่สามารถพาเด็กของตนไปร่วมงานได้ ตลอดจนการจราจรก็ติดขัด 

“วันเด็ก” เสาร์ที่สองของเดือนมกราคม

และควรกำหนด “วันเด็ก” ไว้ในช่วงต้นปี ซึ่งหมายความว่า ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความสำคัญกับเด็กเป็นอันดับแรก ๆ คณะรัฐมนตรีในตอนนั้นจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสนอ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508 ประกาศเปลี่ยนงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจากวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม มาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ปี 2508 ไม่มีวันเด็ก อีกครั้ง ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ปี พ.ศ. 2508 ไม่มีงานวันเด็กแห่งชาติ ด้วยการประกาศเปลี่ยนข้างต้น

งานวันเด็กแห่งชาติจึงได้เริ่มจัดขึ้นมาใหม่อีกครั้งในวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ใน พ.ศ. 2509 และจัดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

“วันเด็ก” เสาร์ที่สองของเดือนมกราคม

เด็กคืออนาคตของชาติใด ๆ และพวกเขาคือผู้ที่จะกำหนดโลกแห่งอนาคต พวกเขาคือความหวังและคำสัญญาของอนาคตที่ดีกว่า ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องลงทุนในความเป็นอยู่ การศึกษา และการพัฒนาโดยรวมของพวกเขา วันเด็กเป็นการย้ำเตือนว่าเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาการดูแล การศึกษา และโอกาสในการเติบโตและพัฒนาแก่เด็กอย่างดีที่สุด

หนึ่งในวิธีสำคัญในการเฉลิมฉลองวันเด็กคือการเน้นย้ำถึงความสำคัญของสิทธิเด็ก เด็กมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากอันตราย ได้รับการศึกษา และได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีและความเคารพ เป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องให้สิทธิเด็กได้รับการเคารพและยึดถือ

“วันเด็ก” เสาร์ที่สองของเดือนมกราคม

อีกวิธีในการเฉลิมฉลองวันเด็กคือการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เด็กควรได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขา สิ่งนี้ไม่เพียงให้อำนาจแก่พวกเขา แต่ยังช่วยให้มั่นใจว่ามุมมองของพวกเขาได้รับการพิจารณาเมื่อมีการตัดสินใจที่สำคัญ

“วันเด็ก” เสาร์ที่สองของเดือนมกราคม

ความสำคัญของวันเด็กอีกประการหนึ่งคือการส่งเสริมความสำคัญของการเล่นและนันทนาการ การเล่นมีความสำคัญต่อพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ และสังคมของเด็ก เป็นวิธีที่เด็กจะได้เรียนรู้ สำรวจ และสนุกสนาน วันเด็กเป็นโอกาสที่ดีในการสนับสนุนให้พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กจัดสภาพแวดล้อมการเล่นที่ปลอดภัยและน่าตื่นเต้นให้กับเด็ก

“วันเด็ก” เสาร์ที่สองของเดือนมกราคม

สรุปแล้ว วันเด็กแห่งชาติเป็นวันเฉลิมฉลองและยกย่องเด็กของชาติหนึ่งๆ เป็นโอกาสที่จะสะท้อนถึงความสำคัญของเด็กในสังคมและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาได้เริ่มต้นชีวิตที่ดีที่สุด เราควรใช้วันนี้เพื่อส่งเสริมสิทธิของเด็ก การมีส่วนร่วม และความสำคัญของการเล่นในชีวิตของพวกเขา เป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องดูแลให้เด็กๆ ได้รับการดูแล การศึกษา และโอกาสในการเติบโตและพัฒนาอย่างดีที่สุด

บทความโดย : ธนิต บุญเจริญ
รับเขียนบทความ สินค้า บริการและผลิตภัณฑ์ลงบนเว็บไซต์ สอบถามโทร.084-319-3689

รับซื้อแอร์เก่าให้ราคาดี เยี่ยมชมเว็บไซต์